02 November 2007

Ironi i høy klasse

Vebjørn Selbekks magasin Magazinet kaller Kristopher
Schau sitt nye program "blasfemisk søppel-tv". Husker du Magazinets standpunkt rundt blasfemi så lenge det var snakk om muslimer? Det er derfor vi bør ta føringer om ytringsfrihet fra fundamentalister. De er så konsekvente.

No comments: