17 May 2007

(message to norwegians, again)

HippurrafåsøtnemaihSlapp av LITT med det derre pølse/is/pils-opplegget, ok?

Og husk, å være stolt av egen kultur betyr at man ikke er pissredd som ei lita kylling for andre kulturer.

Jeg snakker til deg, Tore Tvedt.

No comments: